Kader

Omdat Libre te makkelijk werd voor vele spelers, en dit het publiek ging vervelen door die lange series, werd door de Fransman Edmond Graveleuse in het jaar 1880 het Kader bedacht.

Het kaderspel verdeelt het speeloppervlak in 9 vakken (kaders) die men kan vergelijken met de verboden zones in het Libre.


(de afgetekende hoekjes van de tafel)

Aan de beide korte banden krijgt men daardoor drie kleinere vakken, en tussen deze kleinere vakken, drie lange vakken langs de twee lange banden. Zie hiervoor de onderstaande tekening.
De vakken verschillen van afmeting naar gelang het kaderspel. Zo wordt Kader 38/2 gespeeld op de kleine matchtafel, met hoekkaders van 38 cm. De aanduiding 2 staat voor het aantal caramboles wat in een vak gemaakt mag worden.
Er bestaat ook Kader 47/1 en Kader 47/2 wat op de grote matchtafel gespeeld wordt. Hier hebben logischerwijs de hoekkaders de afmeting van 47 cm en mag er respectievelijk één en twee caramboles gemaakt worden in elk vak.
Verder worden er eigenlijk tegenwoordig nog een drietal Kaderspelen gespeeld.


Kadervakken zijn verschillend qua afmeting naar gelang welk kaderspel gespeeld wordt.

Het moeilijkste Kaderspel heeft de naam 71/2 mee gekregen. De hoekkaders hebben een afmeting van 71 cm en daardoor komen de drie middenkaders te vervallen. We kennen ook het Kaderspel met Ankerkaders waarbij er weer een moeilijkheidsgraad is bijgekomen.

De Ankers op de tafel onderbreken namelijk de lijnen en maken van het kleine gebied van de Ankers weer een obstakel. Ankerkader is een spel dat voor de nog meer gevorderde Kaderspeler is weggelegd.

Bij kader 71/2 ( en 57/2 op de kleine tafel) heeft men slechts 6 vlakken, hier gelden de beperkingen in elk vlak. De betere spelers verschuiven hun "Serie Americaine" naar de kaderlijnen toe.

Daarom worden er, voor de hoogste categorieën, nog kleine kaders (ankers) toegevoegd waar de kaderlijnen aan de band komen. Deze vorm van kaderspel wordt dan ook ankerkader genoemd. 

Hiernaast een foto van een speler die het anker in het kader heeft bereikt.

Wereldkampioenschappen Kader werden al gespeeld in het jaar 1902. Dit ging toen om een kampioenschap 45/2. Tegenwoordig heb je nog 47/2 en 47/1 en 71/2 op de grote matchtafel.Op de kleine matchtafel wordt 38/2 en 57/2 gespeeld. Groot en klein kent beide het Ankerkader.

Kader 47/2 en 47/1 (en 38/2 op de kleine tafel) heeft men negen vlakken, waarbij, voor de lagere categorieën, de beperkingen niet gelden in het middelste vlak.